Οι αξίες μας είναι μια δήλωση των βασικών μας πεποιθήσεων και του τρόπου λειτουργίας μας. Έχουμε προσδιορίσει οκτώ αξίες οι οποίες αποτυπώνουν το ποιοι είμαστε, ποιοι ήμασταν ανέκαθεν και το τι προσδοκούμε. 

Καινοτομία – Η καινοτομία είναι το κλειδί στη διατήρηση της ανάπτυξης μας .

Προσήλωση στον Πελάτη – Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να ικανοποιούμε τις ανάγκες των πελατών μας και οι προσπάθειές μας πάντα εστιάζονται στην ικανοποίησή τους.

Σεβασμός στον Άνθρωπο – Αναγνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο βασικός παράγοντας επιτυχίας.

Ομαδική εργασία – Γνωρίζουμε ότι για να είμαστε επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να συνεργαζόμαστε, συχνά υπερβαίνοντας οργανωτικά και γεωγραφικά όρια, για να αντιμετωπίζουμε τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Ακεραιότητα – Απαιτούμε από τους εαυτούς μας και τους άλλους τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα και την ανώτερη ποιότητα για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες μας.

Κοινωνική Προσφορά – Έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας προς τον άνθρωπο και το χώρο και τόπο που δραστηριοποιούμαστε, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωσή μας να υπηρετούμε την κοινωνία στην οποία ζούμε και να λειτουργούμε και να επενδύουμε συνεχώς σε τομείς που επηρεάζουν θετικά την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών μας.

Υψηλές Επιδόσεις – Στοχεύουμε στη συνεχή βελτίωση της απόδοσής μας, μελετώντας προσεκτικά τα αποτελέσματα και φροντίζοντας να μη διακυβεύεται ποτέ η ακεραιότητά μας και ο σεβασμός προς τον άνθρωπο.

Ηγετική Θέση – Πιστεύουμε ότι οι ηγέτες είναι εκείνοι που τολμούν να επιτύχουν δύσκολους στόχους, να οραματίζονται αυτό που πρέπει να γίνει και δίνουν κίνητρα σε άλλους.